Clinical Therapist Training Courses

ทางเลือกการเพิ่มศักยภาพในการเเข่งขัน
สำหรับธุรกิจความงาม เเละสถานบริการสุขภาพ

คำอธิบาย

ด้วยประสบการณ์ของ บริษัท โกลบอล เวลเนส รีซอร์สเซส ในด้านธุรกิจความงาม ที่มีมายาวนานกว่า 6 ปี ร่วมกับ ผู้เชียวชาญของเราที่มีความชำนาญในเรื่องของเทคนิคการนวด Treatment เพื่อความงาม เเละ การจัดการอบรม เราจึงได้พัฒนาหลักสูตรที่ตอบโจทย์ให้กับธุรกิจความงาม เเละให้บริการอบรมเเก่บุคลากรของสถานบริการสุขภาพ พร้อมทั้งมีการออกใบรับรองการผ่านการอบรมให้สถานประกอบการเป็นหลักประกันคุณภาพอีกด้วย

หลักสูตรที่ออกเเบบมามีวัตถุประสงค์ในการร่วมพัฒนาศักยภาพของทั้งบุคลากรเเละ สถานประกอบการให้มีความโดดเด่น โดยมุ่งเน้นไปที่ ความเป็นมืออาชีพ ความปลอดภัย เเละความประทับใจของผู้มารับบริการ เพื่อให้สถานประกอบการมั่นใจได้ว่าผู้มารับบริการจะมีประสบการณ์ที่ดี เเละสามารถคงรักษาความเชื่อมั่น เเละฐานลูกค้าที่มีอยู่ไว้ได้

โปรแกรม นวดผ่อนคลาย


1. โปรแกรม นวดหน้าผ่อนคลาย/ ทรีตเม้นต์ เพื่อคลินิกความงาม สถานประกอบการเพื่อความงาม
(PROGRAM: FACIAL RELAXING MASSAGE / TREATMENT )

2. โปรแกรมการสอนนวดหน้ายกกระชับ เก็บกรอบหน้า ลดเหนียง เพื่อคลีนิกความงาม สถานประกอบการเพื่อความงาม
(PROGRAM: FACIAL LIFTING MASSAGE)

3. โปรแกรมการสอนนวดกดจุด เดรนน้ำเหลือง เพื่อคลีนิกความงาม สถานประกอบการเพื่อความงาม
(PROGRAM: LYMPHATIC DRAINAGE MASSAGE)

1. โปรแกรม นวดหน้าผ่อนคลาย/ ทรีตเม้นต์
เพื่อคลีนิกความงาม สถานประกอบการเพื่อความงาม
(PROGRAM: FACIAL RELAXING MASSAGE / TREATMENT )

รายละเอียดหลักสูตร

โปรแกรม นวดหน้าผ่อนคลาย/ ทรีตเม้นต์ (PROGRAM FACIAL RELAXING MASSAGE / TREATMENT ) นี้เหมาะสำหรับคลินิกความงาม และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ที่มีความต้องการให้บุคลากรมีศักยภาพในการให้บริการการนวดเเละทรีทเม้นท์ดูแลผิวหน้าให้กับผู้ที่มารับบริการที่มองหาการนวดหน้าผ่อนคลาย หรือเพื่อให้สามารถยกระดับกลุ่มบริการที่มีอยู่ด้วยการประยุกต์เทคนิคการนวดหน้าผ่อนคลายได้อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อสร้างความประทับใจสูงสุดให้กับผู้มารับบริการ

โดยผู้เชี่ยวชาญของเราจะเป็นผู้เเนะนำเทคนิคการนวดหน้าผ่อนคลาย (Facial Relaxing Massage) เพื่อที่ ผู้เข้าอบรมจะมีความเข้าใจ สามารถสังเกตุประเมินสภาพผิว ให้คำแนะนำในการดูแลผิวหน้า แนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ผิวหน้า และยังสามารถเลือกโปรแกรมทรีทเมนต์ที่เหมาะกับสภาพผิวของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งสามารถแนะนำข้อมูลที่ถูกต้องตามหลักวิชาการเพื่อที่ผู้มารับบริการจะได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด

ประโยชน์จากการนวดหน้าผ่อนคลาย (Facial Relaxing Massage / Treatment)

การนวดผ่อนคลายเป็นเทคนิคการนวดพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่น สามารถนำไปประยุกต์ร่วมกับเทคนิคชั้นสูงอื่นเพื่อสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจยิ่งขึ้นได้ โดยเทคนิคการนวดหน้าผ่อนคลายด้วยมือ เน้นการใช้นิ้วมือ การสัมผัสที่มีน้ำหนักมือไม่มาก เเละการเคลื่อนที่ของนิ้วที่มีความต่อเนื่องบริเวณผิวหน้า จึงเป็นเทคนิคที่ทำให้เกิดความผ่อนคลาย กระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิต กระตุ้นระบบน้ำเหลือง ขับของเสีย ช่วยซ่อมแซมผิว ผลัดเซลล์ผิวใหม่ และคงความยืดหยุ่นของเซลล์ผิวชั้นในให้ผิวแข็งแรง โดยไม่เป็นกระตุ้นกล้ามเนื้อที่รุนเเรงหรือทำให้เกิดการบาดเจ็บ ผู้รับบริการจึงสามารถรู้สึกถึงความผ่อนคลายในขณะที่รับบริการ คลายความเครียด เเละหลังรับบริการผู้มารับบริการจะสามารถรู้สึกได้ถึงผิวที่มีความ สดใสขึ้น เปล่งปลั่งมากขึ้น และสุขภาพดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของความเป็นมืออาชีพให้กับบุคลากรของสถานประกอบการ
- เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากร ให้สามารถบริการกับผู้มารับบริการได้อย่างมีมาตรฐานเเละเป็นมืออาชีพ สามารถสร้างความประทับใจ ให้กับผู้มารับบริการ
- เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้รับบริการ ด้วยการรับรองการสำเร็จการอบรม ที่ยืนยันว่าบุคคลกรของสถานประกอบการมีความรู้ ความเข้าใจในการประเมินประเภทผิว ปัญหาของผิว และการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผิว โดยมุ่งเน้นความปลอดภัยของผู้มารับบริการ
- เพิ่มความหลากหลายของการให้บริการ เพื่อสถานประกอบการจะสามารถตอบสนอง เเละรองรับต่อความต้องการของผู้มารับบริการได้กว้างมากขึ้น

แผนการสอน

มุ่งเน้นการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยผู้เชี่ยวชาญของ GWR Thailand โดยการอบรมครอบคลุมเนื้อหา ตั้งแต่การโพกศีรษะก่อนการทำความสะอาด การ Cleansing ใบหน้าอย่างถูกต้อง ได้เรียนรู้เเละเข้าใจพื้นฐานโครงสร้างกล้ามเนื้อ และชั้นผิวของใบหน้า เรียนรู้วิธีการประเมินสภาพผิวก่อนเริ่มทำทรีทเม้นต์ ข้อควรระวัง เเละประโยชน์ของการนวด โดยโปรแกรมนี้ผู้รับการอบรมจะได้เรียนรู้เเละฝึกปฏิบัติเทคนิคท่านวดพิเศษจำนวน 16 ท่า เพื่อผู้อบรมจะสามาระสามารถให้บริการกับผู้มารับบริการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม หรือ หากทางผู้เข้าร่วมการอบรมต้องการออกแบบท่านวดให้มีความเหมาะสมกับสถานประกอบการ ทางผู้เชี่ยวชาญของเราสามารถร่วมออกเเบบ เเละให้คำเเนะนำเพื่อให้ท่าที่ออกเเบบใหม่มีความเหมาะสม ถูกต้อง เเละนำไปใช้ในการบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เเละเมื่อสิ้นสุดการอบรมจะมีการสอบประเมินความรู้ความเข้าใจเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ในการอบรม ดังนั้นจึงสามารถมั่นใจได้ว่าเมื่อสถานประกอบการ เเละบุคลากรได้ให้ความไว้วางใจเราในการจัดการอบรมแล้วทางเข้าร่วมการอบรมจะสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้และให้บริการผู้มารับบริการได้อย่างเป็นมืออาชีพและสามารถสร้างความประทับใจที่มากขึ้นให้กับผู้มารับบริการ

2. โปรแกรมการสอนนวดหน้ายกกระชับ เก็บกรอบหน้า ลดเหนียง
เพื่อคลีนิกความงาม สถานประกอบการเพื่อความงาม
(PROGRAM: FACIAL LIFTING MASSAGE)

รายละเอียดหลักสูตร

ปรแกรมนวดหน้ายกกระชับ เก็บกรอบหน้า ลดเหนียง (PROGRAM FACIAL LIFTING MASSAGE) นี้เหมาะสำหรับคลินิกความงาม และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ที่มีความต้องการให้บุคลากรมีศักยภาพในการให้บริการการนวดยกกระชับ เก็บกรอบหน้า ลดเหนียง ให้กับผู้มารับบริการที่มองหาทางเลือกในการเเก้ปัญหาผิวหย่อนคล้อย สัญญาณเเห่งวัย หรือ เพื่อชะลอวัย เเละสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคในการยกระดับกลุ่มบริการที่มีอยู่ เพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้มารับบริการ

โดยผู้เชี่ยวชาญของเราจะเป็นผู้เเนะนำเทคนิคการนวดยกกระชับ เก็บกรอบหน้า ลดเหนียง (Program Facial Lifting Massage) ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้เทคนิคพิเศษที่ช่วยกระตุ้นมัดกล้ามเนื้อเสมือนให้ใบหน้าได้ออกกำลังกาย ผู้เข้าร่วมอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจสามารถตรวจสอบประเมินสภาพผิว ให้คำแนะนำในการดูแลผิวหน้า แนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ สามารถเเนะนำการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเรื่องการกระชับผิว ชะลอวัย เพื่อให้การให้บริการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและยังสามารถเลือกโปรแกรมทรีทเมนต์ที่เหมาะสมกับสภาพผิวของผู้เข้ารับบริการได้อย่างเเม่นยำ ตอบสนองต่อความต้องการ พร้อมสามารถแนะนำข้อมูลที่ถูกต้องตามหลักวิชาการเพื่อให้ผู้รับบริการจะได้รับบริการที่มีคุณภาพ เเละมีประสบการณ์ที่ดีที่สุดต่อการบริการ บุคลากร เเละสถานประกอบการ

ประโยชน์จากการนวดหน้ายกกระชับ เก็บกรอบหน้า ลดเหนียง (Facial Lifting Massage)

การนวดหน้ายกกระชับ เก็บกรอบหน้า ลดเหนียงเป็นเทคนิคขั้นสูงที่พัฒนาขึ้นมาจากการรวบรวมศาสตร์ต่างๆ เเละการผสมผสานเทคนิคการนวดที่ใช้ผ่ามือทั้งหมดในการนวด โดยการนวดลงน้ำหนักผ่านฝ่ามือที่แนบบนผิวหน้าไม่เป็นการกดเฉพาะจุดหรือบางบริเวณของผิวหน้า เเละนวดเป็นลำดับตามมัดกล้ามเนื้อหน้าทั้งหมด 7 มัด การนวดเป็นไปโดยระมัดระวังจึงไม่ทำให้เกิดอันตรายและการบาดเจ็บ จึงสามารถยกเก็บกรอบหน้า ลดริ้วรอย ลดร่องแก้ม ลดไขมันสะสมบริเวณแก้ม ยกหางตา ลดการหย่อนคล้อยของใบหน้า กระตุ้นคลอลาเจน เสริมความชุ่มชื้นของผิว พร้อมช่วยในเรื่องการกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิต กระตุ้นระบบน้ำเหลือง ขับของเสีย ลดอาการบวมของใบหน้าผู้รับบริการสามารถรู้สึกถึงความเเตกต่างได้ทันทีหลังการรับบริการในครั้งแรก โดยรู้สึกได้ว่าผิวมีความกระชับมากขึ้น ใบหน้าดูเล็กลง ผิวอิ่มฟู ผิวดูเรียบเนียน รอยหมองคล้ำดูจางลง

วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มารับบริการ เเละให้สถานประกอบการสามารถให้บริการผู้มารับบริการที่ต้องการเเก้ปัญหาความหย่อนคล้อย ไม่กระชับของผิว
- เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ ความเป็นมืออาชีพให้กับบุคลากร เเละสถานประกอบการ
- เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้รับบริการ ด้วยการรับรองการสำเร็จการอบรม ที่ยืนยันว่าบุคลากรของสถานประกอบการมีความรู้ ความเข้าใจในการประเมินประเภทผิว ปัญหาของผิว และการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม เเละได้ผล โดยมุ่งเน้นความปลอดภัยของผู้มารับบริการไม่ทำให้เกิดอันตรายต่อผิว
- เพิ่มความหลากหลายของการให้บริการ เพื่อสถานประกอบการจะสามารถตอบสนอง เเละรองรับต่อความต้องการของผู้มารับบริการได้กว้างมากขึ้น

แผนการสอน

มุ่งเน้นการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยผู้เชี่ยวชาญของเรา โดยเนื้อหาครอบคลุมแต่การเตรียมการก่อนการนวด การโพกศีรษะ การทำความสะอาด Cleansing ใบหน้าอย่างถูกต้อง เเละหลักการเชิงลึก ซึ่งผู้อบรมจะได้เรียนรู้พื้นฐานโครงสร้างของใบหน้า กล้ามเนื้อบนใบหน้า และชั้นผิวหนัง เรียนรู้วิธีการเเละสามารถประเมินสภาพผิวก่อนเริ่ม ระหว่าง เเละหลังทำหัตถการได้อย่างเเม่นยำ อีกทั้งผู้อบรมจะได้ทราบถึงประโยชน์และข้อควรระวังในการนวด โดยในส่วนภาคปฏิบัติผู้เรียนจะได้เรียนรู้เทคนิคท่านวดยกกระชับใบหน้า ขั้นตอนการวอร์มกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้า เทคนิคการยืนหรือนั่งในอิริยาบถที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการนวด การลงน้ำหนัก การสัมผัสผิวหน้าของผู้มารับบริการ รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคนิคการนวดที่เหมาะสมต่อปัญหาหรือความต้องการของผู้มารับบริการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถให้บริการกับผู้มารับบริการได้อย่างเป็นมืออาชีพ เเละได้มาตรฐาน หรือ หากทางผู้เข้าร่วมการอบรมต้องการออกแบบท่านวดให้มีความเหมาะสมกับสถานประกอบการ ทางผู้เชี่ยวชาญของเราสามารถร่วมออกเเบบ เเละให้คำเเนะนำเพื่อให้ท่าที่ออกเเบบใหม่มีความเหมาะสม ถูกต้อง เเละสามารถนำไปใช้ในการบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เเละเมื่อสิ้นสุดการอบรมจะมีการสอบประเมินความรู้ความเข้าใจเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ในการอบรม ดังนั้นจึงสามารถมั่นใจได้ว่าเมื่อสถานประกอบการ เเละบุคลากรได้ให้ความไว้วางใจเราในการจัดการอบรมแล้ว ผู้เข้าร่วมการอบรมจะสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้และให้บริการผู้มารับบริการได้อย่างเป็นมืออาชีพและสามารถสร้างความประทับใจที่มากขึ้นให้กับผู้มารับบริการ

3. โปรแกรมการสอนนวดกดจุด เดรนน้ำเหลือง
เพื่อคลีนิกความงาม สถานประกอบการเพื่อความงาม
(PROGRAM: LYMPHATIC DRAINAGE MASSAGE)

รายละเอียดหลักสูตร

โปรแกรมการนวดกดจุด เดรนน้ำเหลือง (Lymphatic Drainage Massage)
นี้เหมาะสำหรับคลินิกความงาม และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ที่มีความต้องการให้บุคลากรศักยภาพในการให้บริการ การนวด กดจุด เดรนน้ำเหลือง โดยเฉพาะ เพื่อการให้บริการที่มีความหลากหลาย เเละตอบโจทย์ต่อผู้มารับบริการมากขึ้นหรือ เพื่อการยกระดับการให้บริการปัจจุบันโดยการประยุกต์ใช้เทคนิคที่มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้นร่วมกับกลุ่มบริการที่มีอยู่ สร้างเสริมให้บริการของสถานประกอบการมีประสิทธิผลสูงขึ้น เเลสร้างความประทับใจที่มากขึ้นให้กับผู้มารับบริการ

โดยผู้เชี่ยวชาญของเราจะเป็นผู้เเนะนำเทคนิคการนวดกดจุด เดรนน้ำเหลือง (Lymphatic Drainage Massage) ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้เรียนรู้ถึงหลักการทำงานของระบบน้ำเหลือง วัตถุประสงค์ เเละประโยชน์ของเทคนิค รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคนิคอย่างถูกต้องและเหมาะสม เเละสามารถปรับใช้เทคนิคได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ประโยชน์จากการนวดกดจุด เดรนน้ำเหลือง (Lymphatic Drainage Massage)

การกระตุ้นต่อมน้ำเหลืองเเละทางเดินน้ำเหลืองช่วยให้เกิดการไหลออกเเละการกำจัดน้ำเหลืองจากบริเวณใบหน้า ลดการบวม ลดการสะสมของของเสีย เเละเพิ่มการไหลเวียนเเละเเลกเปลี่ยนสารอาหาร ให้ผิวหน้ามีความสดใส สุขภาพดียิ่งขึ้น ชะลอวัย เพิ่มความกระชับให้กับผิว เเละเมื่อประยุกต์ร่วมกับการทำทรีตเมนท์อื่นๆ สามารถเพิ่มประสิทธิผลเเละสร้างความประทับใจที่มากขึ้นให้กับผู้มารับบริการ

วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรให้สามารถยกระดับการให้บริการ เพื่อสร้างประสิทธิผลที่สูงขึ้นของกลุ่มบริการในปัจจุบัน เเละสร้างความประทับใจที่มากขึ้นให้กับผู้มารับบริการ
- เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ ความเป็นมืออาชีพให้กับบุคลากร เเละสถานประกอบการ
- เพิ่มความหลากหลาย เเละยกระดับของการให้บริการ เพื่อสถานประกอบการจะสามารถตอบสนอง เเละรองรับต่อความต้องการของผู้มารับบริการได้กว้างมากขึ้นแผนการสอน

แผนการสอน

มุ่งเน้นการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญของเรา โดยผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้เรียนรู้ เเละฝึกปฏิบัติการวางมือ ตำเเหน่งในการกดจุด การลงน้ำหนัก อิริยาบถการยืนหรือนั่งที่สามารถเสริมประสิทธิภาพในการกดจุดเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกผ่อนคลาย เเละสามารถเดรนน้ำเหลืองอย่างได้ผล ซึ่งในภาคปฏิบัติผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้เรียนรู้เทคนิคการกดจุดและเดรนน้ำเหลืองที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเป็นพิเศษโดย GWR Thailand ที่ครอบคลุม 16 จุดทั่วใบหน้าเเละบริเวณข้างเคียง เพื่อประสิทธิภาพเเละผลลัพธ์ที่น่าประทับใจยิ่งขึ้น เเละเมื่อสิ้นสุดการอบรมจะมีการสอบประเมินความรู้ความเข้าใจเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ในการอบรม ดังนั้นจึงสามารถมั่นใจได้ว่าเมื่อสถานประกอบการ เเละบุคลากรได้ให้ความไว้วางใจเราในการจัดการอบรมแล้ว ผู้เข้าร่วมการอบรมจะสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้และให้บริการผู้มารับบริการได้อย่างเป็นมืออาชีพและสามารถสร้างความประทับใจที่มากขึ้นให้กับผู้มารับบริการ