ติดต่อเรา

กรอกแบบฟอร์มเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ที่ตั้งสำนักงาน

โกลบอล เวลเนส รีสอร์ซเซส จำกัด - Global Wellness Resources Co., Ltd.

  • 319 จามจุรีสแควร์
    ชั้น 24 ห้อง 24110 ถ.พญาไท แขวงปทุมวัน

    เขตปทุมวัน, กรุงเทพฯ 10330